User Profile

Adela Redus

Bio statement

Khai thác bí quyết đa dạng của CapitaLand trong việc phát triển các loại hình BDS, chúng tôi sẽ phát triển nơi này thành một khu phức hợp cao 25 tầng có một số căn hộ, văn phòng Summer Residences lưu trú, văn phòng vận hành và khu dịch vụ thương mại cấp cao nhất.

Ban Du an Summer ResidencesCentro de Innovación y Calidad de la Docencia Universidad de Talca Av. Lircay s/n Talca - Chile 56 - 71 - 201729 56 - 71 - 201603