User Profile

Synthia Mitchell

Bio statement

sở hữu lợi thế ngay sát cạnh hồ Tây, thiết kế của Summer Residences sẽ cho phép chủ sở hửu của phần đông những căn hộ thưởng thức cảnh hồ tuyệt đẹp trong lúc vẫn đảm bảo qui định riêng tư và an ninh tối đa.

Du an Summer Quan 4Centro de Innovación y Calidad de la Docencia Universidad de Talca Av. Lircay s/n Talca - Chile 56 - 71 - 201729 56 - 71 - 201603