User Profile

Maxima Hession

Bio statement

Trước một số tin tức đại gia bất động sản châu Á CapitaLand đầu tư vào Summer Residences "đất vàng" Summer Residences để thi công khu phức hợp 217 triệu USD, chúng tôi đã mang buổi phỏng vấn mang đại diện của CapitaLand Việt Nam và đại diện công ty cổ phần Hiền Đức để hiểu rõ hơn thương vụ bạc tỷ này.

Can ho Summer CapitalandCentro de Innovación y Calidad de la Docencia Universidad de Talca Av. Lircay s/n Talca - Chile 56 - 71 - 201729 56 - 71 - 201603